Individueel

INDIVIDUEEL

Een oplossing is vaak het meest waardevol wanneer je deze zelf vindt. Mijn taak bestaat erin je te stimuleren en te motiveren om deze oplossingen te vinden en te leren benutten. Hierbij vind ik veiligheid en vertrouwen in ons contact een voorwaarde om te kunnen samenwerken.

Intake


Tijdens het intakegesprek bespreken we samen de verschillende aspecten van jouw hulpvraag. Wat is het thema of de problematiek ?  We stellen ook de doelen vast waaraan je wil werken. Dit gesprek dient om te bepalen of jij met mij verder wil als therapeut.


Ik hecht er veel waarde aan dat je je gehoord en gezien voelt, dat er een klik is. Een goede basis van vertrouwen is van essentieel belang voor een succesvol therapietraject.

Respect voor je verhaalIeder mens is uniek, ieder verhaal eveneens, ieder proces heeft zijn eigen tijd nodig.  Het ritme, de duur en de frequentie worden samen bekeken.

Werkvormen


De therapie is gericht op de totale mens: lichaam, gevoelens, gedachten en gedrag beïnvloeden elkaar namelijk voortdurend. Deze processen hebben op onbewust en bewust niveau een grote impact op je welbevinden.


De werkwijze bestaat uit een combinatie van een aantal technieken, oa.: explorerende en inzichtgevende gesprekken, visualisaties en imaginaties (werken met beelden), ontspanningsoefeningen en lichaamswerk... Ik werk ook graag met verhalen/sprookjes en met dromen.  Soms krijg je opdrachten mee, zodat je actief blijft werken aan je veranderingsproces.


Ik werk met inzichten en technieken uit diverse stromingen zoals NLP, Gestalttherapie, bio-energetica, psycho-dynamische therapie, psychosynthese, contextuele en cognitieve gedragstherapie.

Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.

.

Respect voor je persoonlijkheidIk stem steeds af op jouw belevingswereld en jouw persoonlijke situatie.  Ik wil voor jou de meest passende technieken inzetten om je verder te helpen. Jij staat centraal en niet de methode van je therapeut! Als ik voorstellen doe die je niet liggen, mag je steeds grenzen aangeven.