Koppels

KOPPELS

Soms raak je er met jullie twee niet uit...  Relatietherapie kan dan helpen.

Seksualiteit  (therapie ivm seksualiteit kan ook individueel)

RELATIETHERAPIEKenmerkend voor deze vorm van therapie is dat jullie samen  aanwezig zijn.


In elke relatie komen  spanningen voor. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, eventueel met hulp van familie en vrienden. Wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen,  wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken.


Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners de schuld of het gelijk te geven.  Ik stel mij als relatietherapeut 'meerzijdig partijdig' op, d.w.z. dat ik  betrokken ben op beide partijen en dat ik beiden erkenning en waardering geef. Er wordt samen gezocht naar hoe jullie meer verbinding kunnen krijgen.


Indien jullie allebei bereid zijn om aan jullie relatie te werken en hiervoor de nodige stappen willen zetten, dan is er alvast een goede start genomen.

Engagement naar de relatie en naar de therapie betekent dat je bereid bent om terug op zoek te gaan naar de positieve kwaliteiten van je partner. Bovendien kan dieper ingaan op relatieproblemen een mooie kans zijn tot individuele groei.

Wanneer jullie nieuwe oplossingen gevonden hebben voor oude conflictpunten en erin geslaagd zijn deze te integreren in jullie dagelijks leven, dan kan er een nieuw gezamenlijk verhaal ontstaan waarbij het vertrouwen in jezelf EN in elkaar sterker aanwezig is.


Als koppel wacht je best niet tot het problematisch is en muurvast zit. Relatietherapie kan ook preventief werken. Negatieve patronen en dynamieken groeien langzaam en kunnen ook aangepakt worden vooraleer er veel lijden is.


Wanneer een positieve evolutie uitblijft en het toch tot een breuk zou komen, kan ondersteuning hierbij ook belangrijk zijn. Het is zinvol om op een serene manier uit elkaar te gaan; respectvol naar jullie tijd samen, naar de ander, naar eventuele kinderen, maar ook naar jezelf. Uit elkaar gaan is veel meer dan een punt zetten achter de relatie en alleen doorgaan. Als je dat zorgvuldig doet dan kan je een belangrijke periode waardig afsluiten.

Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf niet vergeet. Heel wat onbekende emoties en verdriet kunnen  naar boven komen. Indien gewenst kan in dit geval een individuele therapie opgestart worden om uit te zoeken wat er nodig is om terug in balans te komen en de draad terug op te pikken.

SEKSUALITEITVanuit de kindertijd wordt er een basis gelegd voor het leren genieten van zintuiglijke ervaringen.  Doorheen ons hele leven ontwikkelt onze seksualiteit zich verder. Aan de hand van leerprocessen en ervaringen maken we (onbewust) ons eigen model van seksualiteit.  Iedere levensfase kent zijn specifieke uitdagingen en kwetsbaarheden.


Het is een misvatting dat seks altijd natuurlijk en spontaan is.

Soms is extra tijd of aandacht nodig en bij moeilijkheden kan deskundige hulp gewenst zijn.

Deze therapie is een gespecialiseerde vorm van gesprekstherapie die gericht is op het oplossen van seksuele problemen.


Seksuele problemen hebben een grote invloed op ons individueel welzijn en zeer vaak ook op onze relatie.  Anderzijds kunnen  relatieproblemen ook seksuele moeilijkheden veroorzaken.


Seksualiteit behoort tot het meest intieme en kwetsbare gebied van het leven. Het is niet vanzelfsprekend eigen ervaringen prijs te geven. Openlijk spreken over seksualiteit is moeilijk. Over het algemeen beschikken we over een beperkte woordenschat om lichaamsdelen, gewaarwordingen, gedragingen, gevoelens en ervaringen die te maken hebben met seksualiteit te omschrijven.


Ik  help u om een duidelijke taal te gebruiken om het probleem  bespreekbaar te maken binnen en buiten de consultatiegesprekken. Daarbij help ik u ook uw moeilijkheden in het juiste kader te zien en zoek ik samen met u naar mogelijke veranderingen.


De begeleiding kan zowel individueel als voor koppels opgestart worden.


De behandeling start met een  ‘intake’. In één of meer gesprekken worden uw vragen en klachten nauwkeurig geïnventariseerd.


Oefeningen en opdrachten voor thuis vormen soms onderdeel van de behandeling.


Mensen hebben soms vragen over seks waar zij eens in alle rust over willen praten met een deskundige. Bij adviesvragen zijn één of twee gesprekken vaak voldoende.